Kontakty      
  Adresa: FORNAXA-TĚSNĚNÍ, spol. s .r.o.
Březohorská 253
261 01 Příbram VII
Odkaz na lokaci společnosti na webových stránkách Mapy.cz

 

 

   
       
  IČO: 25672061  
  DIČ: CZ25672061  
  Pevné linky: Tel.: +420 318 634 744
    2.linka: +420 318 635 678
       
  Mobilní čísla: Jan Troller (jednatel) +420 731 151 240
    Vojtěch Zákoucký +420 605 808 020
       
  e-mail: Všeobecné info: fornaxa@fornaxa-tesneni.cz
    Jan Troller: jan.troller@fornaxa-tesneni.cz
    Vojtěch Zákoucký: vojtech.zakoucky@fornaxa-tesneni.cz